Συχνές ερωτήσεις

Είναι η αυτοματοποιημένη, εύκολη και γρήγορη ηλεκτρονική αποστολή ή και παραλαβή τιμολογίων, χωρίς την ανάγκη φυσικής εκτύπωσης.

Ναι, υπάρχει νομοθεσία από το 2006.

Όχι, η εφαρμογή της είναι απλή, εύκολη και με ελάχιστο χρόνο υλοποίησης.

Ναι, ανεξαρτήτως μεγέθους, χώρα προέλευσης, κλάδου δραστηριότητας. Πάνω από 7.000 εταιρίες έμμεσα ή έμμεσα χρησιμοποιούν υπηρεσίες ηλεκτρονικής τιμολόγησης.

Ναι, μπορείτε να στέλνετε ηλεκτρονικά τιμολόγια σε εταιρίες εκτός Ελλάδας, αλλά και να λαμβάνετε αντίστοιχα από συνεργάτες σας στο εξωτερικό.

Θα μπορούσε δυνητικά να θεωρηθεί ηλεκτρονική τιμολόγηση, αλλά δεν εξασφαλίζει την εγγυημένη αποστολή, την επιβεβαίωση παράδοσης και την ασφάλεια της όλης διαδικασίας. Επιπλέον, είναι εξαιρετικά δύσχρηστη η εφαρμογή της σε μεγάλους όγκους τιμολογίων ή/και σε περιπτώσεις πληθώρας παραληπτών.

Όχι, η υπηρεσία ηλεκτρονικής τιμολόγησης και η λύση ηλεκτρονικής αρχειοθέτησης παραστατικών είναι ανεξάρτητες από την υπάρχουσα υποδομή της επιχείρησης σας (π.χ. ERP, λογιστικό πρόγραμμα, φορολογικές μηχανές, κλπ) και δεν επηρεάζει τις εσωτερικές σας διαδικασίες.

Το PDF μαζί με τα α, β ουσιαστικά αντικαθιστά το φυσικό έντυπο, ενώ αποτελεί ξεκάθαρα το νόμιμο φορολογικό στοιχείο. Το EDI αφορά πληροφορίες τιμολογίων σε διάφορες μορφές αρχείων (συχνά όχι εύκολα αναγνώσιμες), καθώς εξυπηρετεί καθαρά την αυτόματη καταχώρηση σε εμπορολογιστικά συστήματα. Το ιδανικό για τις επιχειρήσεις είναι ο συνδυασμός και των δυο, δηλαδή η ηλεκτρονική παραλαβή άυλων τιμολογίων και η αυτοματοποιημένη καταχώρηση των πληροφοριών τους.

Βεβαίως και μπορείτε, μέσω EDI. Ιδιαίτερα σε μεγάλους όγκους παραστατικών, το όφελος από την εξάλειψη λαθών και τη μείωση κόστους χειρονακτικής καταχώρησης είναι μεγάλο. Παράλληλα, ο συνδυασμός άυλης ηλεκτρονικής τιμολόγησης και EDI δίνει επιπλέον οφέλη, π.χ. αυτοματοποιημένους ελέγχους μεταξύ EDI πληροφορίας και άυλου τιμολογίου, κ.ά.

Με οποιονδήποτε τρόπο και να γίνεται η παραλαβή των ηλεκτρονικών τιμολογίων, μπορούν να αρχειοθετούνται αυτόματα και να διαχειρίζονται κεντρικά στο ίδιο σύστημα ηλεκτρονικής αρχειοθέτησης.

Βάσει της νέας νομοθεσίας η ηλεκτρονική τιμολόγηση με τη χρήση των PDF, α, β είναι ένας από τους ενδεδειγμένους τρόπους διασφάλισης της αναγνωσιμότητας, της αυθεντικότητας της προέλευσης και της ακεραιότητας του περιεχομένου του ηλεκτρονικού τιμολογίου. Αν και τα τελευταία χρόνια αποτελεί τον μοναδικό τρόπο διασφάλισης της διαδικασίας της ηλεκτρονικής τιμολόγησης, ωστόσο μια ολοκληρωμένη υπηρεσία οφείλει να υποστηρίζει οποιονδήποτε σύννομο τρόπο επιλέγει μια επιχείρηση.

Η ολοκληρωμένη υπηρεσία ηλεκτρονικής τιμολόγησης προσφέρει τη μέγιστη ασφάλεια στη διακίνηση των τιμολογίων, με πρωτόκολλα επικοινωνίας ίδια με αυτά του e-banking.

Πέραν από την συγκατάθεση τους (προφορική, γραπτή ή και σιωπηρή), το μοναδικό που χρειάζονται οι πελάτες σας για να λαμβάνουν ηλεκτρονικά τιμολόγια είναι απλά ένας υπολογιστής και μια σύνδεση στο Internet.

Η ηλεκτρονική τιμολόγηση είναι μια διαδικασία με χαρακτήρα σταδιακής εφαρμογής, η οποία μπορεί να εφαρμοστεί βάσει των επιχειρηματικών κανόνων που έχει ορίσει η επιχείρηση σας. Συνεπώς μπορείτε αρχικά να στέλνετε ηλεκτρονικά τα τιμολόγια σας μόνο σε επιλεγμένους πελάτες και ασφαλώς να εντάξετε κι άλλους στο μέλλον.

Λόγω του ότι δεν έχει ακόμα οριστεί επίσημα ο τρόπος λήψης της πληροφορίας αλλά ούτε και το ακριβές περιεχόμενό της, είναι προς το παρόν επισφαλές να θεωρηθεί ότι ηλεκτρονική τιμολόγηση είναι η απλή διαβίβαση ορισμένων πληροφοριών σε έναν δημόσιο φορέα.

Η υπηρεσία ηλεκτρονικής τιμολόγησης είναι πλήρως συμβατή με την τρέχουσα ελληνική αλλά και ευρωπαϊκή νομοθεσία και εναρμονίζεται κάθε φορά που προκύπτουν νέες αλλαγές στο τρέχον νομικό πλαίσιο.

Η ηλεκτρονική τιμολόγηση μπορεί να εφαρμοστεί και σε αυτήν την περίπτωση, αποστέλλοντας τα αντίστοιχα ηλεκτρονικά τιμολόγια και στις τράπεζες.

Η ηλεκτρονική τιμολόγηση είναι μια διαδικασία της οποίας το όφελος είναι άμεσα αντιληπτό. Συνεπώς, ακόμα και αν τα αξιακά σας παραστατικά είναι λιγότερα από τα δελτία που εκδίδετε, η επιχείρηση σας θα εξοικονομήσει σημαντικά το κόστος που συνοδεύει την έκδοση και αποστολή αυτού των τιμολογίων. Σε συνδυασμό δε, με την ηλεκτρονική αρχειοθέτηση παραστατικών, όπου η εκτύπωση των αντιγράφων καταργείται για όλους τους τύπους παραστατικών, εξασφαλίζετε ακόμα σημαντικότερη μείωση κόστους.